Ca sĩ, diễn viên Lee Seung-gi vướng vào tranh chấp thanh toán với công ty quản lý
Luật sư tố tụng
One More Bakery
One More Bakery