Tòa án tối cao California tuyên án tử hình cho kẻ giết người hàng loạt Charles Ng
Luật sư tố tụng
One More Bakery
One More Bakery