Lãnh 1 năm tù do đưa người ra nước ngoài trái phép trong dịch Covid
One More Bakery