Bực tức vì bị đuổi ra khỏi nhà con rể đánh chết bố vợ
One More Bakery