Thi thể ở bãi rác năm 1977 và hộp sọ được tìm thấy ở Ravine năm 2009 đã được xác định
Luật sư tố tụng
One More Bakery
One More Bakery