Thẩm phán hoãn phiên tòa xét xử Cardi B và ra lệnh cho rapper tìm một luật sư khác
Luật sư tố tụng
One More Bakery
One More Bakery