Ba người cao tuổi Alabama đã chết sau khi tay súng 71 tuổi xả súng tại nhà thờ Pot Luck Dinner
Luật sư tố tụng
One More Bakery
One More Bakery