Công ty Internet lớn nhất Indonesia GoTo sa thải 1.300 nhân viên để giảm chi phí

Chia sẻ:
Luật sư tố tụng

Chia sẻ:
One More Bakery

Chia sẻ:
One More Bakery

Chia sẻ: