Người đàn ông Pennsylvania thừa nhận đánh nhiếp ảnh gia AP, kích hoạt súng gây choáng cảnh sát tại Capitol

Chia sẻ:
Luật sư tố tụng

Chia sẻ:
One More Bakery

Chia sẻ:
One More Bakery

Chia sẻ: