Hai luật sư Hà Nội bị bắt vì nhận tiền để lo "chạy tội"
Luật sư tố tụng
One More Bakery
One More Bakery